De PH waarde van ons lichaam geeft aan hoe hoog de zuurgraad is. Deze PH waarde kan normaal zijn maar soms ook te hoog of te laag. De PH waarde kan door verschillende factoren verstoren waardoor er een kans op bepaalde klachten ontstaat. Een lage PH waarde komt over het algemeen het meest voor en geeft bekende klachten zoals slaapproblemen, een depressie of klachten aan de darmen. Wat aan de oorsprong ligt van de te lage PH waarde hangt af van verschillende oorzaken. In de meeste gevallen worden stress en voeding door de medische wereld als hoofdveroorzakers gezien. Heeft u last van een te lage zuurgraad dan kunt u daar op verschillende manieren wat aan proberen te doen.

 

 

Verzuring lichaam

In Nederland krijgen veel mensen te veel stoffen binnen die verzuring veroorzaken. Verzuring is ook een proces dat tot op zekere hoogte hoort bij het lichaam, wanneer er stofwisseling optreedt in je lichaam worden er ook afvalstoffen gemaakt. Deze afvalstoffen hebben vaak een verzurend karakter. Je lichaam voert deze normaal gesproken af via de nieren en darmen of via de ademhaling. Maar wanneer er te veel verzurende stoffen aanwezig zijn raakt je lichaam uitbalans en kun je een te hoge of een te lage zuurgraad krijgen met de hierboven genoemde klachten tot gevolg. Ook kunnen kwaadaardige schimmels en bacteriën zure afvalstoffen in je lichaam brengen. En een veel voorkomende klacht is dat de darmflora niet optimaal functioneert waardoor die kwaadaardige schimmels en bacteriën makkelijker in je lichaam kunnen blijven en dit in stand houden

 

Optimale pH waarde

In je lichaam heersen op hetzelfde tijdstip andere hoogtes van de zuurgraad. Dit komt omdat elk orgaan optimaal functioneert bij een net andere PH waarde. Artsen meten vaak de PH zuurgraad aan de hand van het bloed, de urine of het speeksel. De hoofdreden hiervoor is dat deze lichaamsvloeistoffen relatief makkelijk en veilig uit het lichaam te ontnemen zijn. Daarom is de PH waarde in je lichaam een belangrijke factor.

 

 

Oorzaak verzuring lichaam; slechte eetgewoonte en soort voeding

Slechte eetgewoonten en de soort voeding die men neemt kan er toe leiden dat een lichaam verzuurt. Het bestaande systeem in het lichaam om verzuring tegen te gaan kan dan de onnatuurlijke zuurstoffen die via de voeding binnen komen niet snel genoeg verwerken en daardoor verzuurt het lichaam door verkeerde voeding.

 

Oorzaak verzuring lichaam; roken en overmatig alcohol gebruik

Ook roken en overmatig alcoholgebruik kunnen bijdragen aan een onstabiele zuurgraad in het lichaam. Zoals algemeen bekend tast roken onder andere de longen aan. Deze functioneren hierdoor niet optimaal meer. Omdat een van de manieren van het lichaam om de zuurgraad te reguleren de ademhaling is, werkt ook deze niet meer goed en verzuurt het lichaam sneller. Alcohol is een algemeen slechte stof voor het lichaam, het verstoort veel mechanismen in het lichaam en ook de zuurgraad regulering heeft hier onder te leiden.

 

Oorzaak verzuring lichaam; weinig bewegen, overmatig sporten en crash diëten

Er kunnen ook andere oorzaken ten grondslag liggen van een verzuurd lichaam. Veel artsen rekenen crash diëten hier ook onder. Het algemene idee is dat je door het crash dieet ook veel nuttige voedingsstoffen niet binnen krijgt en hierdoor kan je lichaam niet goed functioneren. Het rondpompen van bloed is de manier waarop bijna alle systemen binnen het lichaam werken, enzymen zitten in het bloed en gaan een verbinding aan met andere enzymen of bacteriën en dergelijke. En er worden afvalstoffen via het bloed naar de nieren getransporteerd. Beweging helpt het lichaam om het bloed beter rond te pompen, mensen die te weinig tot niet bewegen hebben vaak sneller verzuring klachten. Maar ook sporters die overmatig bewegen hebben soms last van verzuringsverschijnselen. Dit komt dan meestal om dat door het intensief gebruik van het lichaam met een hoge frequentie het lichaam niet genoeg rust tijd heeft om alle zuren af te voeren. Het hangt veelal van het lichaam af of er verzuring optreedt en in welke mate. Sommige mensen zijn hier gevoelig voor, terwijl andere nergens last van hebben.

 

Oorzaak verzuring lichaam; verminderde functie van de nieren, de lever of de longen

Bij sommige mensen werkt de lever, de nieren of de longen minder goed dan zou horen. Dit is vaak iets waar men mee geboren is en dus niet veel aan kan veranderen. Maar dit houdt ook in dat ze sneller last kunnen hebben van een verzuurd lichaam. Voor deze personen kan een goede voeding en eetpatroon al veel helpen tegen de verzuring van het lichaam.

 

Oorzaak verzuring lichaam; veroudering en milieu invloeden

Er zijn ook een aantal oorzaken waar we als mens niet veel aan kunnen doen. Twee voorbeelden hiervan zijn de veroudering van het lichaam en invloeden vanuit het milieu. Aan de eerste ontkomen we niet, iedereen wordt ouder en ons lichaam verslechtert nu eenmaal. Waar je woont, werkt en leeft heeft ook invloed op je PH waarde. Hoewel er nog geen harde wetenschappelijke bewijzen zijn, is men het er over het algemeen wel over eens dat hoe meer je in schone lucht bent hoe beter dit is voor het lichaam, en dus ook voor je PH waarde.

  

Bronnen

Circadian.nl

http://www.circadian.nl/ph-waarde/

 

Belangrijk

 

Aan alle informatie op deze site kunnen geen rechten ontleend worden en dienen uitsluitend ter informatie. Ook de medisch gerelateerde artikelen dienen uitsluitend als informerend geïnterpreteerd te worden. Mocht u gelijkenissen opmerken of denken dat u (of iemand die u kent) misschien nierstenen heeft raadpleeg dan altijd eerst de huisarts of neem contact op met een andere specialist.

 

 

©Info-Paleis. Alle artikelen op deze site vallen onder de auteurswet. Niets van deze tekst mag dan ook zonder toestemming op welke wijze dan ook gekopieerd worden.